Rolillingerne

De Pædagogiske læreplaner.

Læreplaner

Jeg følger Viborg kommunes læreplaner.

1. Barnets alsidige personlige udvikling( personlige kompetence )

Det er målet, at det enkelte barn i dagtilbuddet skal: Udfolde sig som en selvstændig person, der selv tager initiativ. Styrke sit selvværd gennem omsorg, tryghed og tillid. Lære at sætte grænser i forhold til sig selv og andre.

• Barnet skal føle sig anerkendt og værdsat af omgivelserne.

• Barnet skal føle sig som værdifuld deltager.

• Barnet skal lære at sige til og fra.

2. Sociale kompetencer.

Det er målet, at det enkelte barn i dagtilbuddet skal:

*Lege og lære ud fra sin alder og sit udviklingstrin. Indgå i et forpligtende socialt fællesskab med andre børn og voksne. Udforske gennem leg, alene og i fællesskab med andre. Kende til demokratiske værdier.

• Barnet skal ses der hvor det er i sin udvikling.

• Barnet skal deltage i fællesskabet i dagplejen og i legestuen.

• Barnet skal lære at tage initiativ til leg alene og sammen med andre.

3. Sprog.

Det er målet, at det enkelte barn i dagtilbuddet skal:  Udvikle sproglige kompetencer gennem tilstedeværelsen af udfordrende og nærværende voksne.  Anvende sproget til at udtrykke og forstå egne og andres følelser og behov. Udvikle sine interesser og sin nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

• Barnet skal udvikle sproget gennem dagligdags aktiviteter med en nærværende og lyttende voksen .

• Barnet skal lære at sætte ord på egne og andres følelser og behov for hjælp.

• Barnet skal støttes i dets naturlige nysgerrighed overfor tal, bogstaver og farver.

4. Krop og bevægelse.

Det er målet, at det enkelte barn i dagtilbuddet skal:  Møde en alsidig udfordring og opleve glæden ved bevægelse og forståelse for egen krop.  Styrke sin fysiske sundhed, blandt andet ved at der fokuseres på kost, hygiejne og bevægelse.  Tilegne sig den fysiske og kulturelle og sociale omverden med alle sanser.

• Barnet skal motiveres til at bruge sin krop.

• Barnet skal blive vandt til sund kost og god hygiejne.

• Barnet skal få kendskab og forståelse af egen krop.

• Barnet skal lære at bruge alle dets sanser.

5. Natur og naturfænomener.

Det er målet, at det enkelte barn i dagtilbuddet skal:  Erhverve sig kendskab til og kompetencer inden for natur og udeliv.  Opleve glæden ved at være i naturen, erfare naturen med alle sanser og opleve naturen som et rum for leg og fantasi, og som rum for både vilde og stille aktiviteter.  Udvikle respekt for dyre – og planteliv. Fremme sine motoriske evner gennem leg i naturen.

• Barnet skal lære glæden ved at være ude i naturen.

• Barnet skal lære at bruge sanserne ude i naturen.

• Barnet skal lære at bruge kroppen i naturen.

• Barnet skal vise respekt for naturen og dyrelivet.

• Barnet skal præsenteres for de alsidige muligheder naturen byder på i nærmiljøet.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier.

Det er målet, at det enkelte barn i dagtilbuddet skal:  Erhverve sig indsigt i, hvordan livet leves i forskelligartede kulturer.  Erhverve sig en rummelig og tolerant livsopfattelse, hvor respekt for forskellighed er grundstene.  Styrke sin lyst til at udtrykke sig kunstnerisk.

• Barnet skal have kendskab til børn fra forskellige kulturer via legekammerater i dagplejen og legestuen.

• Barnet skal lære at acceptere og respektere hinandens forskelligheder.

• Barnet skal styrkes i sin naturlige nysgerrighed for at udtrykke sig kunstnerisk.

• Barnet skal møde voksne der understøtter deres kunstneriske aktiviteter.

Jeg har kendskab til SMTTE modellen via deltagelse i kurser. Jeg vil bruge denne model i mit arbejde til at evaluering  læreplansarbejdet. Jeg er bevidste om deres rolle i forhold til børnenes læring.

Dokumentationen på de pædagogiske læreplaner

foregår på forskellig vis, f.eks.:

• Barnetsmappe

• Fotos

• Udstillinger/ting vi laver som i får med hjem.

• Informationer via opslagstavle

• Samtale med børn og forældre

• Udflugter

• Plancher

Seneste kommentarer

17.09 | 14:04

Hej .
Vil du ikke lige skrive på 27134812 .
Mvh Maria

17.09 | 14:01

Hej! Har du ledig pladser

Del siden